22.6.10

Sejarah nama tarikh

Pada awal pengiraan waktu, waktu dikira daripada mula terbit matahari yang dikenali dengan nama sistem "Sundial", yang menandakan waktu sehingglah terbenam matahari. Kebiasaanya, pada musim sejuk, waktu berjalan dengan lebih cepat.

Asalnya, setiap hari dikira dalam bentuk angka dan pada hari ke 7 setiap minggu dikenali dengan nama "Sabbat" yang bermaksud istirehat.
Sunday (Sun Day)
‘Hari Matahari’, dalam bahasa latinnya disebut "Dies Solis". Pada zaman dahuukala, orang-orang Babylon menyembah matahari sebagai Shamash, dan nama-nama yang digunakan adalah seperti : Baal, Moloch, Ahura-Mazda,Dagon, Ra, Sol, Marduk, Mithras, Khrisna, Aton, Woden, Zeus, Deus, dan Gott. Pada tahun 321 masihi, Constantine mengganti Sabbat, dan menjadikan Sunday sebagai hari istirehat.

Monday (Moon Day) Dalam Bahasa latinnya adalah "Dies Lunae" iaitu Hari Bulan. Mona Lisa bermaksud ‘moon lily’. Artemis (Diana) selalu dilukiskan dengan gambaran bulan sabit di bawah kakinya (Maria, iaitu dewi Kwan Im juga dilihat dilukis dan digambarkan dengan bulan sabit dikaki juga).

Tuesday (Tiw’s Day) Mardi ataupun juga disebut sebagai Hari Mars. Mars sebenarnya adalah dewa peperang puak Rom. Kalendar Rom juga menggunakan untuk bulan yang ke-3, yaitu March. Orang-orang Yunani kuno memanggil hari ini sebagai ‘Tiu Daeg’. Tiu adalah nama anak lelaki Woden dan Frigga, iaitu berhala bagi para ‘imam’ kafir zaman dulu.

Wednesday (Wodin’s Day) Odin atau Woden, adalah ketua bagi dewa Norse, yang memerintah Valkries dengan kuda yang berkaki lapan. Woden dipercayai sebagai suami dewi Frigga, dan bapa kepada dewa Thor.

Thursday (Thor’s day)
Dewa Halilintar Norse dan anak lelaki Woden, juga dikenal sebagai Taranus, atau Dutch Doonner (nama yang diberikan pada rusa Santa Claus). Melekat dengan hari Rom, Jupiter.

Friday (Freya’s Day)
Dikenal juga sebagai Frigga, isteri Woden, menggunakan lambang ikan (lambang kesuburan), yang sering kali diguna pakai sebagai lambang Kristian. Ikan yang bernama ‘Fry’. Orang-orang yang menganuti fahaman Katolik akan dapat memberitahukan kita bagaimana dan bila ‘fish fry’ terjadi. Orang-orang Rom menggelarkannya sebagai Astarte, atau Venus. Dia adalah Earth Mother. Atau juga lebih banyak dipanggil dengan nama Asherah, Astaroth, Ishtar, Easter, Nanna, dan lainnya. Orang-orang Yunani menghormati dewi Aphrodite, Dewi cinta, kecantikan dan kenikmatan seks… pada hari ini.

Saturday (Saturn Day)
Saturn adalah dewa pertanian untuk bangsa Rom, dan hari ini dinamakan khas untuknya. Planet ke-6 juga dinamakan dengan nama Saturn sebagai menghormati dewa ini. Di India dinamakan Dewa Shani Pooja. Hari Raya Saturnalia diubah menjadi hari Christmas pada tahun 525.

Ryu cakap:guna tarikh melayu/islam je senang

Tiada ulasan: